Χρήσιμες πληροφορίες & τηλέφωνα

.


ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

- Άμεση Δράση: 100 ή 112
- Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
- Αστυνομικό Τμήμα, Αλεξάνδρεια: 23330 23333
- Τμήμα Ασφάλειας, Αλεξάνδρεια: 23330 28299
- Τμήμα Τροχαίας, Αλεξάνδρεια: 23330 22244
- Αστυνομικό Τμήμα, Πλατύ: 23330 63333
- Πυροσβεστική, Αλεξάνδρεια: 23330 24199
- ΕΛ.ΤΑ - Αλεξάνδρεια: 23330 23526, fax 23330 23043
- Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλατέος: 23330 63216
- ΚΤΕΛ, Βέροια: 23310 22342, 23310 23334
- ΚΤΕΛ, Νάουσα: 23320 22223
- ΚΤΕΛ, Αλεξάνδρεια: 23330 23312,

- Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, τηλεφωνικό κέντρο: 23313 50100
- Δήμος Βέροιας - τηλεφωνικό κέντρο: 23313 50505
- Δήμος Νάουσας - τηλεφωνικό κέντρο: 23323 50300
- Δήμος Αλεξάνδρειας - τηλεφωνικό κέντρο: 23330 50100

* Υπηρεσίες και άλλοι αριθμοί τηλεφώνων Δήμου Αλεξάνδρειας:

Γραμματεία Δημάρχου: 23333 50123, 23333 50158
Μοσχοπούλου Όλγα - Πρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου: 23333 50141
Κούγκας Αθανάσιος – Αντιδήμαρχος: 23333 50106
Γκαβαρδίνας Νικόλαος – Αντιδήμαρχος: 23333 50102
Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών: 23313 51800
Δημοτική Ενότητα Μελίκης: 23313 52200
Δημοτική Ενότητα Πλατέος: 23333 50300

Γραφείο Ειδικών Συνεργατών: 23333 50104, 23333 50160
Τμήμα Εσόδων: 23333 50139
Ληξιαρχείο: 23333 50130, FAX: 23333 50118
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου: 23333 50142
Δημοτολόγιο: 23333 50150, FAX: 23333 50118
Τεχνική Υπηρεσία: 23333 50154, 23333 50131, 50132, 50133, 50143
Οικονομική Υπηρεσία: 23333 50107, 23333 50137, 23333 50111
Τμήμα Προμηθειών: 23333 50138
Γραφείο Κίνησης: 23333 50147, 23333 50148
Αγροτική Ανάπτυξη, Αδειοδοτήσεις, Εμπόριο: 23333 50125, 23333 50127, 23333 50114
Τμήμα μισθοδοσίας: 23333 50140
Ταμίας: 23333 50139
Τμήμα αλλοδαπών: 23333 50135
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας: 23330 26806
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πλατέος: 23330 53844
Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη: 23330 25500
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Αλεξάνδρειας: 23333 50204–7, Fax: 23330 22587
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Πλατέος: 23333 50400, Fax: 23330 53911