25 Αυγ 2013

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 34, 2013)

Εκτυπώστε την ανάρτηση!

Αξιόχρεος, -η, -ο
αυτός που είναι φερέγγυος στις οικονομικές του υποχρεώσεις: ~ οφειλέτης
ΣΥΝ. Αξιόπιστος. ΑΝΤ. Αναξιόχρεος. Επίσης (αρχαιοπρ.) αξιόχρεως
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ἀξιόχρεως < ἀξιο- + -χρεως < χρέος]


Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β' έκδοση, Γ' ανατύπωση, σελίδα 219

Δεν υπάρχουν σχόλια: